Judd Trump

อันดับ WORLD RANKINGS SNOOKER ล่าสุด

อันดับ WORLD RANKINGS SNOOKER ล่าสุด อันดับหนึ่งนั้นเป็นของ Judd Trump โดยมีคะแนน 1,347,500 Judd Trump เป็นนักสนุกเกอร์อาชีพชาวอังกฤษ เขาประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันเยาวชน ก่อนที่จะเทิร์นเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพ ในปี 2005 เมื่อวันที่ 3 เมษายน...