Now we have a new category and you can read about Paypal casino US at our blog and choose your favourite online casino to play for real money

ไมอามี ฮีต ประกาศพักการแข่ง Dion Waiters

ไมอามี ฮีต ประกาศพักการแข่ง Dion Waiters ไมอามี ฮีต ประกาศพักการแข่ง (Suspension) ดิออน เวทเตอร์ (Dion Waiters) การ์ดของทีมเป็นจำนวน 6 เกมแบบไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งมีมูลค่า $500,690 หรือประมาณ 15.5 ล้านบาท

กรณีไม่ทำตามนโยบายของทีม, ละเมิดคำสั่งของทีม และยังคงทำตัวกระด้างกระเดื่องไม่มีทีท่าที่จะฟังหรือปฏิบัติตามกฏของทีม

โดยครั้งนี้เป็นการลงโทษพักการแข่งแบบไม่มีการจ่ายเงินให้ครั้งที่ 3 รวมทั้งหมด 17 เกมแล้วเป็นมูลค่า $1,418,621 หรือกว่า 44 ล้านบาท

ก็ดูแล้วคงไม่มีอนาคตกับทีมนี้อีกต่อไปแล้วครับ แล้วยังไม่รู้หลังจากนี้จะมีใครจ้างหรือเปล่า ต้อชบอกว่าน่าเสียดายนะครับ บางคนไม่มีโอกาสแม้แต่จะอยู่ใน NBA นี่เรียกว่าทำตัวเองชัดๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *